Menyelamatkan diri & harta dari malapetaka (Doa Abu Darda')

5.27.2012 1 komentar
Diriwayatkan di dalam kitab Ibn al Sunni, daripada Thalq Bin Hubaib dia berkata, "seorang lelaki datang kepada Abu Darda' seraya berkata : 'Wahai Abu Darda'! Rumahmu terbakar!' Jawab Abu Darda' : 'Apakah yang terbakar? Allah tidak akan berbuat demikian kerana ada beberapa kalimah yang aku dengar daripada Rasulullah s.a.w. Baginda bersabda : 'sesiapa yang membaca di awal hari, dia tidak akan tertimpa musibah hingga petang. Sesiapa yang membaca diakhir hari, dia tidak akan tertimpa musibah hingga subuh"ز

Riwayat lain, daripada seorang sahabat Nabi s.a.w yang tidak disebut, daripada Abu Darda', berulang kali lelaki itu datang kepadanya lalu berkata : 'tengoklah rumahmu sudah terbakar'. Abu Darda' menjawab : 'Ia tidak terbakar kerana aku telah dengar Nabi s.a.w  besabda :"Sesiapa yang membaca kalimah ini pada pada waktu subuh dia tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak diingini baik pada dirinya, keluarganya dan hartanya. Sesungguhnya aku telah membacanya pada hari ini". Kemudian dia berkata : "Mari kita pergi! Lalu dia berdiri diikuti orang-orang yang lain bersamanya lalu berangkat ke rumahnya. Sesungguhnya telah terbakar disekitar rumah itu tetapi rumah Abu Darda' tidak terbakar sedikit pun.

(petikan daripada kitab al Azkar, Imam Nawawi)

Doanya adalah :Biografi Imam Qiraat 7

5.22.2012 0 komentar
Imam Nafi'
Nafi' bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim. Diberi gelaran Abu Ruwaim. Berasal dari Asbahani. Dilahirkan pada sekitar tahun 70 hijrah dan wafat di Madinah pada tahun 169 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah Qalun (wafat pada 220 hijrah) dan Warsy (wafat pada tahun 197 hijrah)

Imam Ibn Kathir
Abdullah bin Kathir al Makki. Diberi gelaran Abu Ma'bad. Dilahirkan di Makkah pada tahun 45 hijrah. Beliau adalah tabi'in yang pernah berjumpa Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub al Ansari dan Anas bin Malik. Wafat pada tahun 120 hijrah.
Dua perawi yang terkenal ialah al Bazzi (wafat pada 250 hijrah) dan Qunbul (wafat pada 291 hijrah)

Abu Amru
Nama beliau ialah Zabban bin al Alaa' bin Ammar al Basri. Lahir di Makkah pada tahun 70 hijrah. Meninggal dunia di Kufah pada 145 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah al Duri (meninggal pada 246 hijrah) dan al Susi (meninggal pada 261 hijrah)

Ibn Amir
Nama beliau adalah Abdullah bin Amir al Syami al Yahsobi. Merupakan seorang qadhi di Damsyik pada zaman khalifah al Walid Ibn Abdul Malik. Merupakan seorang tabi'in. Dilahirkan pada tahun 21 hijrah dan meninggal dunia pada hari asyura pada tahun 118 hijrah.
Dua perawi yang terkenal adalah Hisyam (meninggal pada 245 hijrah) dan Ibn Zakwan (meninggal pada 224 hijrah)

'Asim
Nama beliau adalah 'Asim bin Abi Najud dan digelar dengan Abu Bakar. Beliau adalah daripada kalangan tabi'in. Meninggal dunia di Kufah pada tahun 127 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Syu'bah (wafat pada 193 hijrah) dan Hafs (wafat pada 180 hijrah)

Hamzah
Nama beliau adalah Hamzah bin Habib bin Ummarah al Ziati. Digelar dengan Abu Ummarah. Merupakan seorang ahli perniagaan yang sangat warak dan kuat ibadat. Meningga dunia pada zaman Abi Jaafar al Mansur pada tahun 156 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Khalaf (meninggal dunia pada 229 hijrah) dan Khallad.

Kisaie
Nama beliau adalah Ali bin Hamzah. Merupakan seorang pakar ilmu nahu. Digelar dengan kisaie kerana pernah sekali tidak memakai pakaian ihram ketika di Mekah. Meninggal dunia di Ranbawaih pada tahun 189 hijrah.
Dua perawi yang masyhur adalah Abu al Harith dan al Duri.


Terbebankah Tugas Guru?

5.20.2012 1 komentar
Isu beban tugas guru ni telah lama diperkatakan. Cuma media saja yang membezakan tentang apa yang cuba dibangkitkan. Jika dibangkitkan oleh warga pendidik maka ia merupakan suara yang meminta untuk diberi perhatian, iaitu suara hati warga pendidik yang kian tertekan dengan pelbagai tugas selain mengajar di sekolah. 

Daripada tugas menanda kehadiran sehinggalah menggaris padang sempena hari sukan merupakan tugas rutin setiap tahun. Bukan itu sahaja, kerana setiap sekolah ada beberapa perayaan dan hari kebesaran yang perlu diurus. Maka, guru-guru akan bertungkus lumus menjayakan majlis sambutan bagi memastikan ia berjalan dengan baik dan lancar. Sedangkan core business guru lebih kepada mendidik dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

Tetapi jika pandangan itu daripada masyarakat luar, sudah tentu ia lebih bersifat memantau kelebihan dan kekurangan profesion keguruan. Justeru, kekadang apa yang diutarakan tidak menggambarkan hal sebenar yang dialami oleh warga pendidik.

Okey apa cikgu, kerja separuh hari, cuti pun banyak. Belum campur MC lagi. Jika soal kerja separuh hari, banyak cuti… sebenarnya ia bukan dirasai oleh semua guru. Malah ada yang terpaksa menjaga peperiksaan, menyemak buku latihan pelajar dirumah atau menanda kertas peperiksaan sewaktu cuti sekolah. Walaupun ada yang kata, tugas-tugas tersebut dibayar, tetapi nilai bayaran dengan tugas dan tanggungjawab yang dilakukan sebenarnya tidaklah banyak sehingga menjadi suatu buruan kepada semua guru. Buktinya, tiada siapa yang ingin mengawas peperiksaan jika elemen paksa rela dilaksanakan oleh pengetua atau guru besar.

Walaupun cikgu hanya bertugas separuh hari, bukan semua kerja sekolah boleh disudahkan di sekolah. Akhirnya, mereka terpaksa juga membawa semua kerja yang tidak siap ke rumah untuk disudahkan. Keadaan ini tentunya amat berbeza dengan tugas seorang pegawai di pejabat. Semua urusan, jika mahu boleh dibereskan sewaktu dipejabat. Keluar pejabat, lepas tanggungjawab.

Justeru, jika mahu mengkritik profesion keguruan, ia harus direncana secara adil. Terbebankah tugas guru?

p/s : lebih terbeban guru yang pada masa yang sama terpaksa jadi warden asrama!