Ibadah Haji Menurut Perspektif Sufiyyah

11.29.2009

Ibadah Haji telah diketahui umum sebagai rukun Islam yang kelima dan merupakan himpunan tahunan umat Islam yang terbesar. Selain rukun-rukun, wajib-wajib, perkara yang membatalkan Haji dan sebagainya yang kita sedia maklum berdasarkan kitab Fekah, terdapat juga perkara-perkara yang tersirat disebalik setiap rukun dan ibadah Haji menurut pandangan ahli tasawwuf.

1. Perjalanan menuju haji. Menurut ahli Sufi perjalanan bukanlah zahiriah semata-mata tetapi perjalanan meninggalkan syahwat dan kelazatan duniawi serta menyucikan niat daripada riya’ dan sum’ah.

2. Ihram. Mengosongkan diri daripada selain Allah Taala, keluar dari asbab-asbab dunia, bergantung diri dengan dunia kepada pengharapan dan penggantungan semata-mata dengan Allah Taala.

3. Tawaf. Perumpamaannya seperti para malaikat bertawaf sekeliling arasyh.

4. Sa’ie antara Sofa dan Marwah. Berulang alik di halaman al-Malik diantara raja’ dan khauf. Ahli Sufi mengharapkan rahmat Allah walaupun melakukan maksiat seratus kali dalam sehari, takut akan azab Allah walaupun bersujud sepanjang siang dan malam.

5. Menyembelih binatang. Perumpamaannya seperti menyembelih hawa nafsu dan syahwat.

Syeikhuna Zakiyuddin Ibrahim Rahimahullah ‘anhu pernah bersyair ketika matanya tertumpu pada Baitullah al-Haram:

Aku melihat sekitar Baitullah, Pintu-pintunya terukir nama-nama Raja dan orang berkedudukan, Maka aku ke sana-sini berlari lari anak, Bertanyakan manusia dimanakah pintu Allah?

Rujukan : al-Haj inda as-Sufiah oleh Abu al-Irfan al-Muhammadi, Majalah al-Muslim (Zulkaedah/Zulhijjah 1420H-Februari/Mac 2000M) al-Ashairah al-Muhammadiah.
Alih bahasa : Muhamad Naim Hassan
Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Apa komen anda