Nabi Adam Mula-Mula Menulis

3.24.2010
Berdasarkan fakta sejarah, orang yang pertama menulis adalah Nabi Adam AS. Di dalam kitab Fiqh al-Luhgah, Ibnu Faris menyatakan bahawa orang yang menulis kitab dalam bahasa Arab dan Suryaani adalah Nabi Adam AS iaitu pada 300 tahun sebelum kewafatan baginda.

Allah SWT merakamkan di dalam al Quran pada surah al Baqarah ayat 31 :
"dan Dia (Allah) telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama-nama benda dan kegunaannya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Dia (Allah) berfirman : 'Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar"

Baginda telah menulis di atas tanah liat dan membakarnya. Selepas peristiwa banjir besar, manusia telah menjumpai kitab yang diperbuat daripada batu lalu mereka menulis dengannya (menulis di atas batu).

Para ulama' berselisih pendapat mengenai maksud kalimah al-Asma' (nama-nama) dalam ayat di atas. Mengikut Ibnu Abbas, Ibnu Hajar, Mujahid dan Qatadah ia adalah nama kesemua makhluk manakala mengikut pandangan al Zamakhsyari pula adalah nama-nama (kata nama) seperti kuda dan unta atau lain-lain lagi dan mengetahui hal-hal binatang tersebut yang memberi manfaat kepada agama dan dunia.

Al Imam Ahmad bin Hanbal pula menyatakan orang yang mula-mula menulis adalah Nabi Idris AS sebagaimana sebuah hadis di dalam kitab al Musnad daripada  Abi Zhar bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud :
"Orang yang pertama menulis dengan qalam (pensel) ialah Nabi Idris AS."
Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Apa komen anda