Jadual Pengajian Di Mudhoyyafah

11.13.2010

SABTU:

Selepas Asar : Al-Ashbah Wan Nazoir (Dr Atiyyah Abd Maujud)

Selepas Maghrib : Al-Asymuni ( Dr Hisyam )


AHAD:

Selepas Zuhur : Nihayatus Sul (Dr Abdullah Naji)

Selepas Asar : Al-Sowi Ala Jalalain (Dr Ahmad Toha Rayyan)


ISNIN:

1.00 - 2.00 : Al-Iqna' (Dr Atiyyah Abd Maujud)

2.00 – 4.00 : Tadribur Rawi (Dr Mustafa Umarah)

Selepas Maghrib : Kitab Al-Din -Al-Adyan Wat Tayyarat- (Dr Mohd Mahmud Syed)

Selepas Isya' : Al-Iqtisod Fil Iktiqod (Dr Toha Dasuqi Hubaisyi)


SELASA:

Selepas Zuhur : Qatrun Nada Wa Ballus Soda (Dr Fathi Hijazi)

Selepas Asar : Syarah Syatibiah Wad Durroh Wat Toyyibah (Dr Hani Abd Mukmin)

Fathur Rahman Syarah Zubad Ibn Raslan (Syeikh Syed Syaltut)

Selepas Maghrib : Hasyiah Baijur Alas Sulaam Al-Munaurok (Dr Jamal Faruq)

Selepas Isya' : Hasyiah Al-'Adawi (Dr Abd Sobur)


RABU:

Selepas Asar : Sohih Bukhori (Dr Mustofa An-Nadawi)

Selepas Maghrib : Hasyiah Dasuqi Ala Ummil Barohin (Dr Mustofa Imron)


KHAMIS :

Selepas Zuhur : Mulhatul I'rab (Syeikh Ali Soleh Ali)


JUMAAT:

Selepas Isya' : Matan Talkhis Al-Miftah (Dr Abd Sobur)

Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Apa komen anda