Memaknakan Pengabdian

11.04.2010
Kita sebagai muslim mesti meletakkan keyakinan sepenuhnya bahawa kita tidak berada di dunia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT sahaja. Firman Allah SWT:
"Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka menyembahKu" Surah al Zariyat : 56

Beribadah kepada Allah SWT dilahirkan daripada segala gerak geri dan tindak tanduk manusia yang baik, membangunkan ummah untuk memakmurkan bumi Allah, menegakkan kalimah Allah yang Maha Agung, melaksanakan hukum Allah dalam kehidupan daripada sekecil-kecil urusan hinggalah kepada sebesar-besar urusan manusia dengan mewujudkan rasa pengabdian kepada Allah Yang Maha Esa di dalam jiwa muslim yang mana dia tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredhaan Allah SWT. Oleh yang demikian, setiap perkara yang dilakukan sekalipun hanya kerdipan mata adalah ibadah selama mana setiap gerakannya hanya berniat untuk Allah SWT.

Amal ibadah yang paling agung adalah melaksanakan syariat Allah SWT di muka bumi dan menegakkan hukum Allah dalam kehidupan seharian yang mana meliputi dan mengatur segala kehidupan manusia sama ada peribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat, negara dan dunia.

Setiap muslim mempunyai misi dalam kehidupan ini iaitu memastikan segala urusan hidupnya berlandaskan syariat Allah SWT. Islam kita tidak akan sempurna kecuali dengan membawa misi ini dan pengabdian kepada Allah tidak dapat diwujudkan melainkan ia diamalkan dengan penuh kesungguhan secara berterusan dan penuh keikhlasan untuk diterapkan di alam realiti. Identiti seorang muslim yang sebenar dapat diwujudkan melalui misi ini dan menjadikan kehidupannya di dunia ini terlalu bermakna dan bernilai pada setiap saat waktu.

Setiap muslim mesti memberikan perhatian yang sepenuhnya terhadap misi ini dengan melaksanakan segalanya berdasarkan kemampuannya, mengorbankan sepenuh waktunya, mengorbankan jiwa dan harta demi misi ini. Segala pengorbanan ini merupakan tanda kehidupan yang sangat istimewa dan bernilai kerana ia adalah makna pengabdian yang tinggi dan petanda ia dekat dengan Allah SWT. Kenikmatan hidup tidak akan dapat dirasai tanpa ada pengorbanan untuk Islam dan tidak ada makna pengabdian kepada Allah SWT.

Semua ini adalah ibadah yang paling agung yang dilakukan oleh seorang muslim sejati. Kita sebagai muslim perlu sedar bahawa kita perlu melaksanakan misi ini tanpa berbelah bagi dan mesti bekerja tanpa mengenal erti lelah dan penat demi mendokong misi ini. Demi menjadi muslim sejati, sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah, menegakkan panji kalimah Allah dan melaksanakan syariat dan hukum Allah SWT. Semoga mendapat keredhaan Allah. Matlamat kita adalah Allah SWT.
Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment

Apa komen anda